Stuhl SIENA von MDF Italia

MDF ITALIA - STUHL MODELL SIENA 6 Stück Stoff Todi col. 19 Kat. B von MDF Italia

4.890,00 CHF 4.368,00 CHF